Ontstaan

Initiatief:

Rik Schockaert en Peter Dewulf voelden het al een tijdje kriebelen na het stopzetten van hun vroegere toneelactiviteiten. Enkele potentiële belangstellenden werden aangesproken en 'onder lichte dwang' opgetrommeld voor een samenkomst. Er zou nagegaan worden of een nieuwe toneelvereniging in het leven kon worden geroepen.

Eerste brainstorming ...

... vond plaats op 24.07.2003 in café ’t Lindenhof te Middelkerke.


Het forum van het eerste uur bestond bijna uitsluitend uit mensen met ervaring in het toneelwereldje of in het verenigingsleven, met name Philippe De Clercq, Gilbert Rosseel, Kurt Myny, Eddy Van Brabant, Veronique Callewaert, Dirk De jonghe, Peter Dewulf, Rik Schockaert, Karin Laureys en Annick Hallemeesch.

 

Er diende in de eerste plaats een bestuur gevormd, want de vele activiteiten en aspecten noodzaakten een taakverdeling. Uiteraard diende ook gezocht naar een passende naam voor de toneelgroep. Liefst een korte naam die dialectisch en komisch zou klinken.

 

In Middelkerke zou er gespeeld worden in ’t Middelkerks dialect… ge ziet dat van hier. Liefst ook komische stukken, want is het leven al niet serieus genoeg?

 

Er diende tevens uitgekeken naar een toneelzaal te Middelkerke of omgeving, en dat zowel voor  de repetities als voor de opvoeringen. Oei… dat was een moeilijke opdracht aangezien de gevestigde zalen zoals "Ter Duinen" en "De Zwerver" al ingepalmd waren door zusterverenigingen, die we toch moeilijk voor de voeten konden lopen.

 

En die nagelnieuwe toneelzaal op het marktplein was toekomstmuziek.

 

Er was ook geld nodig. Subsidies zouden welkom zijn, maar waarschijnlijk niet volstaan.

 

Wie kende mogelijke sponsors?

 

Was iedereen akkoord met de grote lijnen? Ja… op voorwaarde dat de nieuwe toneelgroep een eigen profiel zou creëren en zou afwijken van de gevestigde waarden in Middelkerke en dat op zoveel mogelijk punten.

 

Eerste vergadering ...

... vond plaats op 30.09.2003 in de zaal "Ter Duinen", Middelkerke.

 

Waren aanwezig: Johan Casselman, Katrien Vandemoortele, Karin Laureys, Kurt Myny, Eddy Van Brabant, Veronique Callewaert, Gilbert Rosseel, Peter Dewulf, Rik Schockaert en Annick Hallemeesch.

 

De toneelgroep zou een feitelijke vereniging worden met bankconto.

 

Er werd geopteerd om de jaarlijkse optredens op vaste data te houden, ergens eind januari, begin februari. Er diende ook gestemd te worden over de naam van de groep.

 

Daarbij kwam de benaming "De Kick" uit de bus, zij het nipt en zonder veel enthousiasme.

 

Een voorzitter en ondervoorzitter dienden te worden verkozen. Gilbert Rosseel genoot hierbij de voorkeur op Johan Casselman. Bestuursfuncties moesten ingevuld worden, de nodige middelen, noden en aspecten zo snel mogelijk geïnventariseerd. De kersverse voorzitter wilde ook persé huisreglementen en taakverdelingen formaliseren.

 

Eerste bestuur:

  • voorzitter                 

  • ondervoorzitter        

  • secretaris                

  • penningmeester       

  • public relations         

  • decormeester           

  • leesgroep                  

  • bestuursleden           

 

Gilbert Rosseel

Johan Casselman

Katrien Vandemoortele

Annick Hallemeesch

Eddy Van Brabant

Peter Dewulf

Philippe De Clercq / Rik Schockaert

Karin Laureys / Kurt Myny

 

Naam en ontwerp logo:

Robin Rosseel

 

 

Herkomst:

De oorspronkelijk gekozen naam "De Kick" werd later door de ontwerper omgevormd tot "Kicktekè" en uiteindelijk tot het identisch klinkende "Kiektekè". De naam wil de aandacht op deze toneelgroep vestigen, uitnodigen om eens te komen kijken en te "kicken" op de eigen inbreng en de toegevoegde waarde die deze groep aan de gekozen stukken zou weten te geven. De naamwijziging werd unaniem door het bestuur goedgekeurd.

 

Missie:

Uitgroeien tot een kwalitatieve, succesvolle en financieel gezonde toneelvereniging, waarin zowel spelende als niet spelende leden zich kunnen uitdrukken en uitleven op een amusante, creatieve, positieve en ethische manier.

 

Strategie:

Het opvoeren van bij voorkeur komisch geïnspireerde toneelstukken met toegevoegde waarde en eigen inbreng, met aandacht voor de continue variatie op alle fronten en gericht op het aanspreken van een ruim toneelminnend publiek.